Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
MAKLUMAN UMUM TAWARAN-TAWARAN SEBUTHARGA JPD

MAKLUMAN UMUM TAWARAN-TAWARAN SEBUTHARGA JPD

Public Notice Invitation to Tender

 

RUJUKAN TAWARAN : 01/JPD/JKSH/20212022

Tender Reference: 01/JPD/JKSH/20212022

 

TAJUK TAWARAN (Tender Title): RENOVATION WORKS AT JABATAN PENGANGKUTAN DARAT   OFFICE BUILDING, TEMBURONG BRANCH, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

RUJUKAN TAWARAN : 02/JPD/JKSH/20212022

Tender Reference: 02/JPD/JKSH/20212022

 

TAJUK TAWARAN (Tender Title): PERKHIDMATAN KANTIN DI KOMPLEKS LITAR UJIAN DAN LATIHAN MEMANDU, JABATAN PENGANGKUTAN DARAT, KG SG AKAR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

 

RUJUKAN TAWARAN: 03/JPD/JKSH/20212022

Tender Reference: 03/JPD/JKSH/20212022

 

TAJUK TAWARAN (Tender Title): PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN KOMPLEKS LITAR UJIAN DAN LATIHAN MEMANDU, JABATAN PENGANGKUTAN DARAT, KG SG AKAR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

 

RUJUKAN TAWARAN: 04/JPD/JKSH/20212022

Tender Reference: 04/JPD/JKSH/20212022

 

TAJUK TAWARAN (Tender Title): PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN IBU PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN DARAT, BERIBI GADONG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

__________________________________________________________________________________

TARIKH TAWARAN DIBUKAKAN: 26hb APRIL 2021 (ISNIN)

OPEN TENDER DATE: 26TH APRIL 2021 (MONDAY)

 

TARIKH TUTUP TAWARAN: 26hb MEI 2021 (RABU) SEBELUM 2.00 PETANG

CLOSING TENDER DATE: 26TH MAY 2021 (WEDNESDAY) BEFORE 2.00 PM

 

Dokumen sebutharga bagi setiap tawaran bolehlah diperolehi daripada:

 

Finance Unit, Level 4, Land Transport Headquarters, Beribi Gadong

Yuran Tawaran: BND2.00 sahaja

Tender Fee: BND2.00 only

 

Pengambilan Dokumen Tawaran:

Tender Document Collection:

26hb April 2021 (Isnin) sehingga 12hb Mei 2021 (Rabu)

26th April 2021 (Monday) until 12th May 2021 (Wednesday)

 

Pembayaran Dokumen Tawaran:

Payment of Tender Document:

Isnin hingga Khamis dan Sabtu (8.00 pagi – 12.00 tengahari)

Monday to Thursday and Saturday (8.00 am – 12.00 pm) 


Attachments